Kardinal Ratzinger overrasket over negative reaksjoner

Kardinal Joseph Ratzinger har i et intervju med Vatikanradioens tyske program i ettermiddag (15.7.) uttrykt sin overraskelse over de negative reaksjoner på to ferske dokumenter fra Vatikanet. Det nye apostoliske skriv «Ad tuendam fidem» inneholder i virkeligheten intet nytt, men bare bekrefter og understreker noe som skjedde i 1989, sa kuriekardinalen, som leder Kongregasjonen for Troslæren. I 1989 ble den troskapsed som bl.a. prester, biskoper og teologer nyformulert, og det er innholdet derfra som nå er innført i Kirkeloven, slik at den mere nøyaktig reflekterer den gjeldende rettssituasjon. Nytten ved dette ligger først og fremst i å understreke at denne eden faktisk betyr noe og er forpliktende, idet resepsjonen av den hadde trukket i langdrag mange steder, sa Ratzinger.

Dessuten understreket kardinal Ratzinger at Vatikanets svar på Felleserklæringen mellom Den katolske kirke og Det lutherske Verdensforbund om Rettferdiggjørelseslæren, er blitt galt fremstilt og utlagt i pressen mange steder. «Det finnes øyensynlig folk, særlig i Tyskland, som gjerne bygger opp skrekkelige spøkelsesbilder», sa kardinalen.

Samtidig tok kardinalen opp den stadig hyppigere personalisering som alltid søker å utpeke en bussemann («ein Buhmann»), når det i virkeligheten dreier seg om kurieorganers beslutninger. Det så man også i den tyske kontrovers rundt den kirkelige rådgivning til gravide.

Også i går (14.7.) hadde kardinal Ratzinger tatt til motmæle mot forvrengninger av Vatikanets intensjoner med svaret på Felleserklæringen om Rettferdiggjørelseslæren. Det skjedde i et leserbrev til Frankfurter Algemeine Zeitung. I dag utdypet han dette med å påpeke at denne erklæringen jo var tredelt, og at det egentlige svar forelå i første del. De to øvrige deler var å betrakte nesten som fotnoter, som ikke gikk inn på andre problemstillinger som Felleserklæringen selv hadde kjennetegnet som spørsmål som ennå ikke var ferdigdrøftet.

Kilde: Vatikanradioen, Kathpress

av Webmaster publisert 15.07.1998, sist endret 15.07.1998 - 20:11