Glad for den internasjonale domstolen

Vatikanet - Den hellige Stol er glad over at FN-konferansen i Roma lyktes i å skape en permanent internasjonal domstol for krigsforbrytelser og grove brudd mot menneskerettighetene. Det sier erkebiskop Renato Martino, som representerte Den hellige Stol på konferansen. Men han beklager at sju land ikke ville stemme for opprettelsen av domstolen, og at det blant dem fantes så viktige land som USA, Kina, India og Israel. Men han sier at til tross for dette er Den hellige Stol glad over den nye domstolen som gjør det mulig å verne om «menneskets verdighet».

Vatikanradioens skandinaviske avdeling/OB 20.7.98; o: pe

av Webmaster publisert 21.07.1998, sist endret 21.07.1998 - 00:29