Pavebesøk i Romania en sensasjon

(KAP) I Vatikanet blir invitasjonen fra den rumensk-ortidokse patriark Teoctist I til pave Johannes Paul II regnet som et viktig gjennombrudd og en sensasjon. Vatikanets talsmann Joaquin Navarro-Valls opplyste lørdag at Paven har tatt i mot invitasjonen, men at programmet og tidspunktet for reisen ennå ikke er fastlagt. Mye tyder likevel på at Johnnes Paul II vil reise på et kort besøk til Romania i første halvdel av mai, eller muligens ikke før i november.

En slik reise ville, om den kommer i stand, være Pavens første besøk i et land med ortodokst flertall. Et "toppmøte" mellom paven og et ortodokst kirkeoverhode ville være en hendelse med økumenisk signalverdi da de politiske omveltningene i 1989 førte med seg store spenninger i forholdet mellom katolikker og ortodokse. For med den nyvunne religionsfriheten kom de forbudte "unierte" kirker i Ukraina og Romania frem fra undergrunnen og inn i offentligheten. De krever å få sine rettigheter ivaretatt, som retten til egne strukturer og til å virke fritt. De krever også å få tilbake sin konfiskerte eiendom, først og fremst kirker. Dette har utløst bitre kontroverser mellom ortodokse og "unierte" kristne, først og fremst i ukraina og Romania. Vatikanet har flere ganger tatt initiativer gjennom Rådet for kristen enhet ledet av kardinal Idris Cassidy og forsøkt å helle olje på opprørt hav å finne konsensusløsninger.

Den offisielle innbydelsen fra det rumensk-ortodokse patriarkatet, som Paven hadde gjort til en betingelse for besøket, kom etter lange forhandlinger. Invitasjonen fra president Emil Constantinescu og landets katolske kirke hadde foreligget i lengre tid. Gjennombruddet i forhold til Den ortodokse kirke kom først i et felles biskopsmøte i Blaj for få uker siden. Der "frøs" begge sider striden om kirkenes eiendom med et kompromiss. De ortodokse gir avkall på de rundt 100 kirkene som de "unierte" har overtatt etter 1989. De "unierte" på sin side innstiller alle juridiske tiltak for å få tilbake mer kirkegods. Ved behov skal man på lokalplan forsøke å nå frem til løsninger begge sider kan være fornøyd med. Først etter dette vedtaket ga Den rumensk-ortodokse kirkes hellige synode patriark Teoctist grønt lys til å invitere Paven.

Et pavebesøk i Romania kunne innlede en ny begynnelse for forholdene mellom Den katolske og Den ortodokse kirke i reformlandene i det tidligere Øst-Europa. Roma har i årevis forgjeves anstrengt seg for dette, men alle tidligere forsøk har slått feil. To planlagte møter mellom Johannes Paul II og patriark Aleksej II av Moskva (i Pannonhalma og Heiligenkreuz) kom ikke i stand på grunn av motstand fra enkelte ortodokse hold. Men det burde ikke finnes slike innvendinger mot et møte mellom det romerske og det rumenske kirkeoverhodet.

Derfor vil de som planlegger reisen i Vatikanet, konsentrere seg om detøkumeniske aspekt ved pavebesøket. Romanias kompliserte politiske situasjon, særlig situasjonen i det både konfesjonelt og nasjonalt blandede Transsylvania, skal om mulig ikke berøres under reisen. Uansett tillater Pavens krefter og helsetilstand ikke noe omfangsrikt program med mange stoppesteder. Derfor vil besøket sannsynligvis kun konsentrere seg om hovedstaden Bucuresti. Antageligvis vil det bare omfatte en helg, muligens den 8.-9. mai. For allerede i begynnelsen av juni reiser Paven på et lenge planlagt to ukers besøk i Polen.

av Webmaster publisert 15.02.1999, sist endret 15.02.1999 - 18:23