Franske kristne for gjeldsettergivelse i år 2000

Paris (KAP) - Med en underskriftsaksjon vil 16 overveiende kristne organisasjoner i Frankrike arbeide for en omfattende gjeldsettergivelse for de fattigste landene i år 2000. I følge en felles erklæring som ble offentliggjort i Paris skal underskriftene overleveres på G7-toppmøtet i Köln i juni. Deltakerne i aksjonen, blant dem det franske Caritas og den franske bispekommisjonen for Retteferdighet og Fred (Justitia et Pax), slutter seg dermed til et verdensomfattende initiativ, som ble startet i 1996 av kristne organisasjoner i Storbritannia. Gjelden til de 41 mest gjeldstyngede landene beløper seg etter organisasjonenes oppgaver til 1.750 milliarder kroner.

Kathpress 9. februar 1999; o: pe

av Webmaster publisert 16.02.1999, sist endret 16.02.1999 - 15:14