Anglikanerne selger aksjer

London (KI/KAP/Zenit) - Den anglikanske kirken i Storbritannia vil av etiske grunner selge sine aksjer i General Electric Company (GEC). Etter at selskapet fusjonerte med rustningsindustriselskapet British Aerospace ville kirken ellers bli medeier i våpenindustrien, erklærte den kirkelig talsmannen William Beaver i London. Han presiserte imidlertid at anglikanerne ikke er bekymret for våpenproduksjonen for land i NATO eller Commonwealth. Men kirken vil prinsipielt ikke støtte noen firmaer som treffer sine avgjørelser etter kriterier som går ut over de strengt kommersielle.

Den anglikanske kirken har også aksjer i GKN, et annet selskap innen forsvarsindustrien, Shell og BP og Pfizer, selskapet som produserer Viagra.

Kathpress/Zenit 20. april 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 29.04.1999, sist endret 29.04.1999 - 16:29