Kardinal Hume hedret av dronningen

London (KI/CWN) - Kardinal George Basil Hume, erkebiskop av Westminster og primas for Den katolske kirke i England og Wales, ble tirsdag utnevnt av dronning Elisabeth II til den prestisjefylte Order of Merit, Fortjenesteordenen.

Ordenen ble innstiftet i 1902 og er begrenset til den regjerende kongen eller dronningen og 24 andre som utnevnes av monarken. "Jeg liker å tro at det er en anerkjennelse av den rolle som spilles i nasjonens liv av hennes majestets lojale katolske undersåtter - legfolk, presteskap og biskoper", sier den 76-årige kardinalen, som nylig offentliggjorde at han lider av langt fremskredet kreft.

I tillegg til ordensbetegnelsen O.S.B. (Ordo Sancti Benedicti) kan kardinalen nå også sette initialene O.M. bak navnet.

Catholic World News 25. mai 1999; o: pe KI - Katolsk informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 28.05.1999, sist endret 28.05.1999 - 16:13