700 martyrer på 1900-tallet

Bonn/Moskva/Wien (KI/KAP/Zenit) - Omtrent 700 katolikker fra Tyskland; prester, ordensfolk og legkristne, er i dette århundret gått i døden for sin tros skyld. Den katolske kirke behøver i følge erkebiskopen av Köln, kardinal Joachim Meisner, ikke å «skamme seg for sin vei gjennom prøvelsene». Dette sa han da dokumentasjonen «De katolske martyrene i det 20. århundre» ble presentert i Bonn.

Verket, som det har tatt tre år å lage, kommer ut i november under tittelen «Vitner for Kristus. Det 20. århundrets tyske martyrologium» i to bind. Tilsvarende martyrologier blir på pave Johannes Paul IIs uttrykkelige ønske samtidig samlet og publisert på oppdrag av alle de 104 katolske bispekonferansene i verden.

Det tyske martyrologiet er delt i fire deler: de som døde under stalinismen, kvinner som på grunn av fastholdelsen av sitt kyskhetsløfte ble voldtatt og drept, misjonærer og ofre for nazismen mellom 1933 og 1945. Den siste gruppen er den største med over 300 personer. Av dem var 123 legmenn som gikk i døden for sin tro. Martyrologiet omfatter også tyskættede martyrer under kommunismen i europeisk Russland og Sibir. I verket nevnes også ofre fra andre kristne kirker, som den verdenskjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer.

Kardinal Meisner er president for liturgikommisjonen i den tyske bispekonferansen. Han ba hjelpebiskop Helmut Moll av Köln om å koordinere arbeidet. Biskop Moll var tidligere medarbeider i Troslærekongregasjonen og er nå teologisk konsulent for Kongregasjonen for Hellig- og Saligkåringer. Han sier at ingen ventet et så høyt tall, spesielt ville man ikke ha trodd at så mange legmenn ga sitt liv som et vitnesbyrd om sin tro mot nazismen. Han er stolt over å erklære at hvert eneste bispedømme i Tyskland har bidratt med martyrer.

Noen av martyrene er allerede hellig- eller saligkåret, som Edith Stein, den jødiske konvertitten som døde i Auschwitz i 1942, kanniken Bernhard Lichtenberg fra katedralen i Berlin, som døde i fengsel for å ha feiret messe for jødene etter krystallnatten mellom 8. og 9. november 1938, og Karl Leisner, den unge diakonen fra Berlin som ble arrestert for sin tro, hemmelig presteviet i Dachau og døde på sykehuset etter å ha feiret bare én messe.

Blant legfolket nevner boken ekteparet Maria og Bernhard Kreulich, som ble drept i mars 1944 for å ha kritisert regimet. Nicholas Gross, far til 7 barn og utgiver av «Kettelerwache», organet for Forbundet for tyske katolske arbeidere, ble drept i fengselet Plotzensee i Berlin i januar 1945. Det fantes også ungdommer. som den 17-årige lærlingen Heinz-Odo Hallau fra Bielefeld, og Elfriede Goldschmidt og Walter Klingebenck, begge 19 år og fra München.

I innsamlingsarbeidet er det samlet mye informasjon som vil være nyttig i nye saligkåringsprosesser, og mange er allerede i gang, sier biskop Moll. Arbeidet har vært svært omfattende, fordi nazistene konfronterte et enormt antall prester. Det er rapportert om 12.000 saker med prester som ble utsatt for forfølgelse og mishandling - omkring 36% av alle sekularprester på den tiden.

Kathpress 15. juli og Zenit 16. juli 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 20.07.1999, sist endret 20.07.1999 - 10:58