Katolsk-lutherske markeringer i anledning undertegnelsen av Felleserklæringen

Søndag 31. oktober 1999 vil representanter for Den katolske kirke og Det lutherske verdensforbund undertegne Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren i Augsburg i Tyskland. Også her hjemme blir begivenheten markert på høyeste hold med økumeniske gudstjenester. I Oslo skjer hovedmarkeringen torsdag den 28. oktober klokken 19.30. Da skal biskop Gunnar Stålsett og biskop Gerhard Schwenzer lede en økumenisk takkegudstjeneste. En rekke sentrale lutherske og katolske representanter deltar. Etter takkegudstjenesten blir det en panelsamtale mellom den katolske og den lutherske biskopen i domkirkekrypten. Den er åpen for alle interesserte.

I Trondheim finner hovedmarkeringen sted i Nidarosdomen på selve dagen, den 31. oktober klokken 18.00. Biskop Finn Wagle og biskop Georg Müller holder prekenen sammen.

I Bergen arrangeres det en økumenisk vespergudstjeneste i St. Paul katolske kirke klokken 19:30, der sogneprest Michel Beckers fra Den katolske kirke og domprost Halfdan Tschudi Bondevik fra Den norske kirke deltar.

Se også mer informasjon om Felleserklæringen og beslektede emner.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)