Alle tjener på å bekjempe fattigdommen

Världshandelstoppmötet i Seattle avslutades på lördagen utan att deltagarländerna kunde enas om en dagordning för den kommande förhandlingsrundan. Nu siktar WTO-länderna i stället på att försöka överbrygga de stora motsättningarna vid fortsatta samtal i Geneve nästa år. De frågor som diskuteras skjuts alltså på framtiden. Vatikanens företrädare på toppmötet ärkebiskop Diarmuid Martin säger att det handlar om frågor som kommer att följa oss i många år framöver. "Vi för vår del försöker få dem att förstå att handel är bra, men att den inte är något absolut värde", säger ärkebiskop Martin till Vatikanradion.

Mötet i Seattle dominerades av de våldsamma protesterna. De borde lära stormakterna att lyssna på gräsrötterna, menar ärkebiskop Martin.  "I Seattle ville världens mäktiga bestämma om världshandelns regler utan att lyssna till samhället", sade ärkebiskop Martin, som är ordförande för Vatikanens råd för rättvisa och fred, till Vatikanens missionsnyhetsbyrå Fides. "Protesterna visar att samhället inte är med på noterna. Våld är alltid fel och måste fördömas men vi måste fråga oss varför det har gått så långt." Ärkebiskop Martin sade att WTO måste lyssna mer på ickestatliga hjälporganisationer (NGO) och förslog att de borde få ha företrädare på WTO:s sekretariat precis som i FN.

Ärkebiskop Martin sade i torsdags till WTO att de måste stötta utvecklingsländerna på ett särskilt sätt. Det tjänar alla på, också ekonomiskt. Han föreslog att man tillåter en övergångstid innan de börjar följa alla WTO:s regler. Vatikanen tycker också att WTO skall hjälpa till med att bygga upp utvecklingsländernas ekonomi genom utbildning och utveckling inom teknik, e-handel, finans och telekommunikationer. "De flesta utvecklingsländerna behöver fortfarande mycket tid för att kunna träda in helt och fullt i världshandelssystemet", kan man läsa i Vatikanens dossier. Vatikanen menar att WTO borde anamma det ideal som Johannes Paulus II beskrev i rundbrevet Centesimus annus: att de fattigas utveckling är en chans för hela världen att växa inte bara moraliskt utan också kulturellt och ekonomiskt".

Ärkebiskop Diarmuid Martin berättar för Vatikanradion att också WTO håller på att förstå detta. "Det föreligger nu ett gemensamt uttalande från Världsbanken, Internationella Valutafonden och Världshandelsorganisationen WTO som handlar om fattigdomen. Detta är något nytt. Bara för några år sedan ansåg inte de här institutionerna att det var deras uppgift att bekämpa fattigdomen och att det bidrar till allas bästa," säger ärkebiskop Diarmuid Martin som företrädde Vatikanen på  Världshandelstoppmötet i Seattle.

Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/99-12-04

av Webmaster publisert 04.12.1999, sist endret 04.12.1999 - 20:12