Katolikker banker på dørene

London - KI (CWN) - Frafalne katolikker i London kan snart motta besøk fra lokale menighetsmedlemmer som en del av en kampanje for å vinne dem tilbake. Erkebispedømmet Westminster fører an i Millenniumskampanjen for å fornye kontakten med de tusener av katolikker som har drevet bort fra Kirken. Noen menigheter har adoptert Jehovas Vitners metode med å gå to og to og banke på dørene.

Kampanjen ble lansert søndag, mindre enn en uke etter at det ble offentliggjort nye tall som viste at den anslåtte katolske befolkningen var steget til ca 4,2 millioner. Antallet messegjengere har falt med 30.000 sist år til 1.056.027.

Westminster har svart med å starte et program der de ber sognene om å starte team som skal skrive til frafalne katolikker i området og besøke dem hjemme. Kampanjen ledes av hjelpebiskop Vincent Nichols, som har vært bispedømmeadministrator siden kardinal Basil Hume døde i juni i år.

Catholic World News 7. desember 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 15.12.1999, sist endret 15.12.1999 - 11:05