Lutheranerne bekrefter ønske om nattverdsfellesskap

Vatikanet - KI (KAP/Zenit/CWN) - Presidenten for Det lutherske verdensforbund, biskop Christian Krause, ble torsdag mottatt i Vatikanet av pave Johannes Paul II. I en tale til paven bekreftet han at hans kirke ønsker nattverdsfellesskap med katolikkene. Han sa også at "nå er det som forener oss, sterkere enn det som skiller oss". På denne bakgrunn "ønsker vi oss i en enhet av forsont forskjellighet en gjensidig anerkjennelse som søsterkirker og for våre menighetsmedlemmer mulighet for gjensidig deltakelse ved nattverden".

Paven understreket i sin tale til Krause at i dialogen mellom katolikker og lutheranere må nå alle hindringer bygges ned "som ennå står igjen før vi kan oppnå den inderlig ønskede enhet ved Herrens bord". I likhet med paven priste Krause felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren og sa: "De hendene som vi rakte hverandre i Augsburg, må vi ikke slippe igjen". Dialogen om spørsmål som fortsatt står åpne, må fortsette etter Augsburg for å kunne utvikle en felles grunnforståelse der hvor det ennå ikke finnes noen konsensus".

Til det forestående årtusenskiftet håper de lutherske kirkene på et "stort og alvorlig ment åndelig oppbrudd, en besluttsom konsentrasjon på Jesus Kristus" og en overvinnelse av "trettheten og motløsheten" i menighetene, sier lutheranernes leder.

Kathpress, Zenit og Catholic World News 10. desember 1999; o: pe

av Webmaster publisert 17.12.1999, sist endret 17.12.1999 - 10:35