Pater Johan Castricum er død

Pater Johan C.H. Castricum O.F.M. døde i dag tidlig, den 21. desember 1999. For 17 dager siden fikk han slag, og ble bragt til sykehus. Han ble utskrevet for kort tid siden, og døde i sitt hjem, i Weert i Nederland. Han ble 84 år gammel.

Pater Castricum fratrådte i august som generalvikar i Oslo katolske bispedømme, og vendte tilbake til sitt hjemland den 13. august. Han har virket som prest i bispedømmet i over 53 år, uten avbrudd siden den 16. mai 1946.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 21.12.1999, sist endret 21.12.1999 - 13:41