Paven saligkårer de tre første malteserne

Valletta - KI - Under sitt besøk på Malta vil pave Johannes Paul II onsdag den 9. mai saligkåre de tre første malteserne i historien.

Maria Adeodata Pisani (1806-1855) var født i Napoli i Italia av maltesisk far og italiensk mor, men de flyttet til Malta etter at faren var utvist fra Napoli. I 1828 sluttet hun seg til en kommunitet av benediktinerinner i klosteret St. Peter i Mdina. Der ble hun resten av livet og var abbedisse mellom 1851 og 1853. Hun døde i 1855, bare 48 år gammel. Mange mennesker hevdet å ha opplevd mirakuløse helbredelser og annen nåde fra Gud gjennom hennes forbønn. I 1892 ble den kanoniske prosessen for hennes saligkåring igangsatt. Av økonomiske grunner og av fiendskap mot Italia ble prosessen stoppet i 1913. Men i 1989 anmodet klosteret St. Peter om at prosessen ble gjenopptatt, og i april i år ble en mirakuløs helbredelse på hennes forbønn anerkjent.

Ignatius (Nazju) Falzon (1813-1865) kom fra en juristfamilie i Valletta, alle de fire brødrene tok juridisk eksamen. To av dem ble prester og en ble advokat, mens Nazju følte seg ikke verdig til å bli prest, så han nøyde seg med de lavere vielser. Han huskes best på Malta for sitt utrettelige arbeid blant de britiske soldatene på øya, spesielt med undervisning i katekismen. Han døde den 1. juli 1865, på sin egen 52-årsdag. Hans ry for hellighet spredte seg raskt. Den 24. april 2001 ble den mirakuløse helbredelsen på hans forbønn godkjent av Helligkåringskongregasjonen i nærvær av pave Johannes Paul II.

Georg Preca (1880-1962) kom også fra hovedstaden Valletta. Ennå før sin prestevielse følte Dun Gorg, som han alltid har vært kjent som på Malta, at Gud kalte ham til å undervise folket. Kort etter prestevielsen begynte han i 1907 å bygge opp en gruppe av unge menn som deretter skulle bli i stand til å instruere andre, og det ble til Selskapet for Kristen lære (SDC). P. Preca døde den 26. juli 1962. Hans saligkåringsprosess ble åpnet i 1975, og i januar 200 signerte pave Johannes Paul II dekretet som anerkjente en mirakuløs helbredelse på hans forbønn.

Kilder: www.maltachurch.org.mt, www.independent.com.mt, www.sdcpreca.org, Kompilasjon og oversettelse: Per Einar Odden
7. mai 2001