Professor vil åpne for mer fosterdiagnostikk

Professor Sturla Eik-Nes ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin i Trondheim mener at det er urimelig at bare kvinner over 38 år skal få tilbud om tester (fostervannsprøve) som kan avdekke muligheten for å få barn med Downs syndrom.

"Stadig flere velinformerte par kjenner til at det finnes tester som kan avdekke om de er i en risikosone for å få et barn med kromosomavvik. Dette er par som har gjort seg opp en mening om at de ikke ser seg i stand til å ta hånd om et barn med for eksempel Downs syndrom", påpeker Eik-Nes. "Det burde være lov å innta et slikt standpunkt i Norge, som i de fleste andre land i Europa. Etter min mening burde vi ha et tilbud til dem". Sturla Eik-Nes etterlyser en bredere debatt om dagens praksis med fostervannsprøver i forhold til et tilbud om ultralydundersøkelse tidlig i svangerskapet.

Les mer i aftenposten (14. oktober 2001)

Aftenposten/KI
15. oktober 2001