Vatikanet ønsker høyere standard på kirkelige museer

Vatikanet - KI (KAP) - Vatikanet har oppfordret verdens rundt 2.500 bispedømmer til å forbedre bispedømmemuseene og de kirkelige kunstsamlingene teknisk, personalmessig og didaktisk samt å sikre dem juridisk. I et rundskriv minner Den pavelige kommisjonen for Kulturarven om at de kirkelige kunstskattene også må settes i sammenheng med forkynnelsen. Samtidig støttes et samarbeid med statlige og private museer, men da må den kirkelige eiendom bevares og sikres.

Å spre eller gi bort kirkelige kunstskatter til statlige eller private institusjoner bør unngås, sier presidenten for Kommisjonen for kulturarven, erkebiskop Francesco Marchisano. Det er også viktig for bispedømmemuseene å finne en passende juridisk form og regulere den økonomiske planleggingen like klart som utlånspraksisen. Med denne formaningen reagerer Vatikanet åpenbart på den praksis som er utbredt i mange land med å stille kunstgjenstander fra bispedømmenes samlinger til disposisjon for klerikere eller velgjørere til bruk i deres private boliger.

Rettighetene for reproduksjoner av kirkelige kunstverker må også reguleres. Det er også ønskelig å kombinere kulturelle og pastorale prosjekter på bispedømmenivå, slik at Kirken også kan dra nytte av skattene fra fortiden til å forkynne troen i samtiden.

Kathpress 22. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. oktober 2001

av Webmaster publisert 25.10.2001, sist endret 25.10.2001 - 17:42