Leger har økende forbehold mot eutanasi

den Haag - KI (KAP) - I den nederlandske legestanden vokser i følge avismeldinger forbeholdene mot aktiv dødshjelp (eutanasi). I stedet er det en sterk økning av interessen for muligheten for lindrende medisin, såkalt palliativ medisin, skriver avisene med henvisning til legeorganisasjonen KNMG. Grunnen til denne «motbevegelsen mot eutanasi» er at pasientene betrakter eutanasi som en rettighet i henhold til den nye nederlandske lovgivningen. Dermed føler legene seg satt under press.

I følge den nye loven er aktiv dødshjelp straffri når en pasient har ulidelige smerter, er uhelbredelig syk og flere ganger uttrykkelig har bedt om dødshjelp. Legen må i et slikt tilfelle be en kollega om å ta medansvar. Statsadvokatembetet vil bare alarmeres i tilfeller hvor det er tvil om legens avgjørelse. Skulle det da vise seg at legen har brutt reglene, risikerer han opptil tolv års fengsel.

Kathpress 12. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
12. november 2001