Fagseminar om kirkenes bidrag til fred og forsoning

Felleskirkelig plattform for fred og forsoning inviterer til fagseminar: "Kirkenes bidrag til fred og forsoning etter 11 september" 21 november kl. 17.00-21.00 i Mariagården, Akersveien 16 (Oslo katolske bispedømmes lokaler).

Fagseminaret tar opp kirkenes fredsansvar i lys av de dramatiske begivenhetene i USA 11. september. Det åpner for en samtale omkring den strategi og de virkemidler som er valgt for bekjempelse av internasjonal terrorisme, og stiller spørsmål om hvilken rolle kirkene kan ha for å bidra til etisk refleksjon og for å fremme fred og forsoning.

Møtet har to deler

Kl. 17.00 Presentasjon av Felleskirkelig plattform for fred og forsoning.

Kl. 18.00 Fagseminar, med innledning til samtale av Kjetil Aano, Per Midteide og Gunnar Stålsett.

Felleskirkelig plattform for fred og forsoning er et samarbeid mellom Caritas Norge, Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering og Mellomkirkelig Råd for Den norske Kirke.

Melding fra Felleskirkelig plattform for fred og forsoning
21. november 2001