Lang vei å gå for katolsk skole i Bodø tross godkjennelse

Etter halvannet år godkjente KUF endelig opprettelsen 16. november

St. Eystein menighet i Bodø søkte 27. juni forrige år om godkjenning av opprettelse av en katolsk barneskole. Planen var å åpne skolen høsten 2002 i bygningen "Barnevennen", en eiendom menigheten eier like ved kirken.

Gjennom brev fra Kirke-, utdannnings- og forskningsdepartementet av 16. november dette år er opprettelsen av St. Eystein skole godkjent.

Nå kan det likevel synes særdeles vanskelig å gjennomføre denne etableringen som planlagt. Det har vist seg at kostnadene ved å istandsette den tiltenkte skolebygningen blir langt høyere en først forutsatt. I denne omgang er derfor opprettelsen av St. Eystein skole lagt på is.

Fortsatt gis der ikke offentlig tilskudd til investeringer eller husleie ved friskoler i Norge. Den nåværende regjering har slike tilskudd med i sitt arbeidsprogram. Hvorvidt et slikt eventuelt tilskudd igjen vil få fart i opprettelsen av skolen, er uavklart.

Melding fra Katolske Skoler i Norge/KI (oslo)
23. november 2001

av Webmaster publisert 23.11.2001, sist endret 23.11.2001 - 15:19