Ny patriark av Venezia

foto1.jpg

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Pave Johannes Paul II har utnevnt den nåværende rektor for Lateranuniversitetet, biskop Angelo Scola, til ny patriark av Venezia. Samtidig aksepterte han avskjedssøknaden fra den nåværende patriarken, kardinal Marco Ce, som blir 77 år til sommeren og dermed for lengst har passert aldersgrensen på 75 år. Han har vært patriark i 23 år.

Patriark-elekt Angelo Scola ble født den 7. november 1941 i Malgrate i erkebispedømmet Milano. Han kom fra enkle kår og studerte filosofi på det katolske universitetet Sacro Cuore i Milano. I 1967 begynte han på seminaret i Venegono og fullførte teologistudiene i Fribourg i Sveits. Han ble presteviet den 18. juli 1970. Deretter var han blant annet assistent for filosofen Otfried Höffe i Freiburg im Breisgau. Den 20. juli 1991 ble han utnevnt til biskop av Grosseto i Toscana, og han ble bispeviet den 21. september 1991.

Han ble i juli 1995 utnevnt til Rector magnificus for Det pavelige Lateranuniversitetet og leder for det pavelige institutt «Giovanni Paolo II» for Ekteskap og Familie, og han gikk av som biskop av Grosseto den 15. september 1995. Han er en internasjonalt renommert teolog og en av medgrunnleggerne av det internasjonale teologiske tidsskriftet Communio. Han regnes som svært konservativ, og frem til sin bispeutnevnelse i 1991 var han aktivt medlem av den kirkelige bevegelsen (movimento) «Comunione e Liberazione». Han regnes som en av de nærmeste disiplene av bevegelsens grunnlegger, Msgr Luigi Giussani. Scola har gitt ut fem bøker på italiensk og et langt intervju med Hans Urs von Balthasar, som er oversatt til engelsk. Som patriark av Venezia vil Angelo Scola være garantert en kardinalhatt ved neste utnevnelse. Av de fire pavene som er valgt siden Annen verdenskrig, har to kommet fra patriarksetet i Venezia, nemlig den hellige Johannes XXIII (1958-63) og Guds tjener Johannes Paul I (1978).

Kathpress og Zenit 6. januar 2002, diverse italienske nyhetsmeldinger KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
6. januar 2002

av Webmaster publisert 09.01.2002, sist endret 19.05.2014 - 08:56