Nytt «unert» eksarkat i Ukraina

Vatikanet - KI (KAP) - Den gresk-katolske («unerte») Kirke i Ukraina har fått et nytt eksarkat, Donetsk-Kharkiv. Pave Johannes Paul II stadfestet fredag dette vedtaket fra Synoden i den ukrainsk-katolske Kirken og godkjente samtidig valget av redemptoristpateren Stepan Meniok til første eksark.

Et eksarkat er i de katolske østkirkene et kirkelig forvaltningsområde på lavere nivå enn et bispedømme. Den «unerte» Kirken har siden den igjen ble lovlig i 1990 foretatt en sterk utbygging av sin struktur. I stamområdet i Vest-Ukraina er det opprettet flere nye bispedømmer, men også i resten av landet er det etablert en rekke sogn og menigheter. For dem ble i 1995 eksarkatet Kyjiv-Vyshorod opprettet og underlagt storerkebispedømmet Lviv.

Nå ble dette enorme området delt i to. Det nye eksarkatet omfatter det østlige og sørøstlige Ukraina og har fått navn etter de to byene Kharkiv (russisk Kharkov) i øst og Donetsk i sørøst, som ligger flere hundre kilometer fra hverandre. Denne delen av Ukraina er den som sterkest er orientert mot nabolandet Russland, også kirkelig. Den delen av de ukrainske ortodokse som er lojale mot Moskva-patriarkatet, har her sitt sterkeste område, mens de to utbrytergruppene for det meste finnes i det midtre og vestlige Ukraina.

Kathpress 11. januar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
11. januar 2002

av Webmaster publisert 16.01.2002, sist endret 26.04.2019 - 18:44