P. Peter Tan Duc Do O.F.M. utnevnt til kapellan i St. Hallvard

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo har den 10. april utnevnt p. Tan Peter Duc Do O.F.M. til kapellan i 50% stilling i St. Hallvard menighet i Oslo. Utnevnelsen gjelder fra 1. september.

P. Peter Tan Duc Do ble presteviet den 16. mars i år og tilhører den fransiskanske kommuniteten på Vinterbro utenfor Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
16. april 2002

av Webmaster publisert 16.04.2002, sist endret 16.04.2002 - 11:20