Tan Peter Duc Do

Peter Tan Duc Do

E-post Tan(dot)Peter(at)katolsk(dot)no

DO, Tan Peter Duc, født i Saigon (Vietnam) den 9. april 1972, trådte inn i fransiskanernes nederlandske provins 1995 (novisiat i England), evige løfter i St. Hallvard i Oslo den 21. august 1999. Diakonviet den 16. april 2001 i Sant' Isidoro i Roma. Presteviet den 16. mars 2002 i St. Hallvard i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

1. september (utnevnt 10. april) 2002 – 15. april 2004
Kapellan i 50% stilling i St. Hallvard menighet i Oslo
– 1. september 2003
Arbeidet deltid på Det vietnamesiske Pastoralsenter i Oslo
15. juli 2004 – sommeren 2007
Tilknyttet fransiskanerkommunitet i Milwaukee i Wisconsin, USA, og arbeidet i en menighet med en stor vietnamesisk gruppe
1. august 200715. august 2009
Skoleprest for barnetrinnet ved St. Sunniva skole (1/3 stilling)
1. august 200715. august 2009
Rektor for St. Olav domkirke og St. Josephs kirke (2/3 stilling)
15. august 2009 – 1. november 2013
Opphold fra sitt virke i Oslo katolske bispedømme i august 2009 for å bo og virke i en kommunitet i fransiskanernes Province of the Sacred Heart i Chicago, USA. Flyttet til Cleveland 2011. Sogneprest i St. Boniface juli 2012–juli 2013.
20. juli 2013
Inkardinert i Oslo katolske bispedømme
1. november 201324. januar 2015
Sogneadministrator i St. Torfinn menighet, Hamar
25. januar 20151. september 2016
Sogneprest i St. Torfinn menighet, Hamar
1. august 20151. august 2017
Ansvarlig for den vietnamesiske sjelesorg i Stavanger
1. september 2016 – 1. september 2020
Sogneprest i St. Gudmund menighet, Jessheim
1. august 20171. september 2020
Ansvarlig for den vietnamesiske sjelesorg i St. Johannes menighet i Oslo
25. oktober 2017 –
Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme
1. januar 2018 –
Ansvarlig for den vietnamesiske sjelesorg i St. Johannes menighet i Oslo, St. Torfinn menighet i Hamar og Mariakirken menighet i Lillehammer.
1. september 2020
Sogneprest i St. Johannes, apostel og evangelist menighet i Oslo
9. september 2020 –
Medlem av Konsultorkollegiet i Oslo katolske bispedømme

Privat: Adresse  Bredtvetveien 2D, 0950 OsloTelefon 977 26 003 (mobil)

av Webmaster publisert 01.12.2009, sist endret 09.09.2020 - 11:51