Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig har foretatt følgende utnevnelser:

VåpenskjoldPastor Ragnar Leer Salvesen løses fra sin stilling som sogne­administrator ved St. Torfinn kirke/Hamar fra den 15. oktober 2013.

Pastor Clement Inpa Amirthanathan løses fra sin stilling som sogne­administrator ved Vår Frue kirke/Porsgrunn fra den 15. oktober 2013, men fortsetter som sogne­administrator ved St. Frans kirke/Larvik.

Pastor Ragnar Leer Salvesen utnevnes til sogneprest ved Vår Frue kirke/Porsgrunn fra den 16. oktober 2013.

P. Tan Peter Duc Do utnevnes til sogne­administrator ved St. Torfinn menighet/Hamar fra den 1. november 2013. General­vikaren administrerer sognet under vakansen.