P. Tan OFM forlater Norge

P. Tan Peter Duc Do OFM forlater i august Norge og flytter til Chicago og USA. Han skal bo og virke i en kommunitet i fransiskanernes Province of the Sacred Heart, som omfatter Midtvesten. Kommuniteten betjener kirken St. Peter's in the Loop. Dette er en sentrumskirke i Chicago uten egen menighet, men med et svært aktivt liturgisk og sosialt apostolat.

P. Tan avla evige løfter i 1999 og ble presteviet i 2002. Han har hatt en rekke oppgaver i Oslo-området, sist som rektor for St. Olav domkirke og skoleprest ved St. Sunniva skole. Fra sommeren 2004 arbeidet han i tre år i Milwaukee i Wisconsin, USA.

P. Tans nye adresse blir 110 West Madison St. Chicago, IL 60602-4196, USA

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. august 2009)

av Webmaster publisert 13.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05