Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt I. Eidsvig har følgende kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme:

 

P. David Banaś er med virkning fra den 1. august 2022 løst fra stillingen som kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand og sjelesørger for polakker i St. Franciskus Xavierus menighet i Arendal, og fra samme dato utnevnt som kapellan i St. Paul menighet i Bergen.

P. Sławomir Czuba er med virkning fra den 1. august 2022 løst fra stillingen som sjelesørger for polakker i St. Maria menighet i Lillehammer og fra samme dato utnevnt som kapellan i St. Johannes menighet i Oslo (60%). Han fortsetter i stillingen som kapellan i St. Gudmund i Jessheim (40%).

P. Piotr Gąsior er med virkning fra den 1. august 2022 løst fra stillingen som kapellan i St. Johannes i Oslo og fra samme dato utnevnt som kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand og sjelesørger for polakker i St. Franciskus Xavierus menighet i Arendal.

P. Nguyen Duy Hai er med virkning fra den 1. august 2022 løst fra stillingen som kapellan i St. Paul menighet i Bergen og sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i St. Josef menighet i Haugesund, og fra samme dato utnevnt som sogneadministrator i St. Maria menighet i Lillehammer, og sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i St. Torfinn menighet i Hamar.

P. Henri Thura Zaw Min er med virkning fra den 1. august 2022 løst fra stillingen som kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger og fra samme dato utnevnt som kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo.

P. Tan Peter Duc Do er med virkning fra den 1. august 2022 løst fra stillingen som sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i St. Torfinn menighet i Hamar og fra samme dato utnevnt til sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i St. Paul menighet i Bergen.

P. Nguyen Thanh Phu er med virkning fra den 1. august 2022 løst fra stillingen som sogneprest i St. Svithun menighet i Stavanger og fra samme dato innvilget et sabbatsår.

P. Pål Bratbak skal avslutte studiet i Roma og komme tilbake til OKB. Han er med virkning fra den 1. august 2022 utnevnt som sogneprest i St. Svithun menighet i Stavanger.

P. Louis Dang Quang Tien er med virkning fra den 1. august 2022 utnevnt til sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i St. Svithun menighet i Stavanger.

P. Jeyanthan Pachchek O.M.I. er med virkning fra den 30. april 2022 løst fra stillingen som kapellan i St. Paul menighet i Bergen, efter å ha blitt kalt tilbake til Sri Lanka av sin provinsialsuperior.

P. Rene Beshman O.M.I., tamilsk og nyankommen prest som tilhører O.M.I-provinsen i Jaffna, overtar p. Jeyanthan Pachcheks stilling som kapellan i St. Paul menighet i Bergen.

P. Paul Opata kalles tilbake til Oslo katolske bispedømme etter flere års tjeneste på utlån i Trondheim stift. Med virkning fra den 1. august 2022 utnevnes han som kapellan i St. Johannes menighet i Oslo.

P. Oliver Izuogu, nigeriansk og nyankommen prest, blir med virkning fra 1. mai 2022 utnevnt som kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand.