Presteforflytninger i Oslo katolske bispedømme (del II)

Kunngjøringer av 9. juni 2016:

(Se også Presteforflytninger i Oslo katolske bispedømme (del I))

Melding fra Oslo katolske bispedømme