Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

 
P. Tan Peter Duc Do ble med virkning fra den 1. januar 2018 utnevnt til sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i St. Johannes menighet i Oslo, St. Torfinn menighet i Hamar og Mariakirken menighet i Lillehammer.