P. Tan Peter Duc Do inkardinert i Oslo katolske bispedømme

P. Tan Peter Duc Do er  inkardinert i Oslo katolske bispedømme med virkning fra 20. juli. Inkardinasjonen skjedde ved et dekret fra biskop Bernt Eidsvig etter at p. Tan formelt hadde bedt om den og hadde mottatt det nødvendige indult fra Kongregasjonen for ordensfolk i Vatikanet.

Dette innebærer at p. Tan er løst fra sin tilknytning til fransiskanerordenen og er blitt sekularprest i bispedømmet.

P. Tan ble presteviet i 2002 og har virket i to omganger i USA, i 2004-2007 og fra 2009. Fra 1. november 2013 er han sogneadministrator i St. Torfinn menighet, Hamar.

av Anonymous User — publisert 11.09.2013, sist endret 11.09.2013 - 13:25