Jesu små søstre forlater Hammerfest

Etter 44 års tjeneste i Hammerfest, forlater Jesu små søstre-fellesskapet, som nå består av sr. Andrea Tihine og sr. Raymonde-Georgette Fondevilla, byen. Sr. Andrea skal gjøre tjeneste hos søstrene i Spånga i Sverige, mens sr. Raymonde skal til fellesskapet i Oslo. I den forbindelse skriver søstrene disse ordene til kirkebladet Broen:

"Vi reiser herfra den 28. august , med takknemlighet over Herrens godhet disse årene. Vårt fellesskap begynte i Hammerfest i mai 1958. Straks fikk vi arbeid på Findus fabrikk, rengjøringsjobb på sykehuset og som ekspeditrise på en butikk. I løpet av disse årene har vi hatt mange venner. Det er tungt å forlate dem. Nå er vi bare to, og vi er blitt pensjonister. Det er for begrenset for å leve et fullt fellesskapsliv. Vi skal bidra med vårt der vi skal flytte. Vår bønn vil fortsatt være den viktigste i vårt liv."

Søstrenes nye adresser er:

Sr. Andrea, Jesu små systrar, Tensta Allé 15 I, 16364 Spånga, Sverige

Sr. Raymonde, Jesu små søstre, Bergverksgata 6c, 0551 Oslo

www.katolsk.no takker søstrene for deres store innsats i Hammerfest og ønsker dem Guds velsignelse over deres nye tjenester.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
5. august 2002

av Webmaster publisert 05.08.2002, sist endret 05.08.2002 - 15:26