Mulighetene til avlat utvidet

Vatikanet - KI (KAP) - Vatikanet har på nytt utvidet mulighetene til oppnåelse av avlat. Dette går frem av to dekreter fra Det apostoliske Pønitentiari som ble offentliggjort søndag i L'Osservatore Romano. Der heter det at alle biskoper i de såkalte «konkatedraler» i sine bispedømmer en gang i året kan tildele en pavelig velsignelse som det er knyttet avlat til. Forutsetningen for avlaten er et sakramentalt skriftemål, mottakelse av kommunion samt en bønn etter pavens intensjoner. Konkatedraler er som regel tidligere katedraler som gjennom sammenslåinger av bispedømmer og andre grenserevisjoner i kirkelige distrikter har mistet sin rang som katedral (biskopens sete). Vi har ingen konkatedraler i Norge.

Samtidig med den nye avlaten for konkatedralene kunngjør Pønitentiariet tildelingen av en ny avlat i sammenheng med andakten for Den guddommelige barmhjertighet. Denne formen for fromhet, som går tilbake til den polske hellige Faustyna Kowalska (1905-38), blir spesielt oppmuntret av pave Johannes Paul II. I henhold til hans ønske vil det heretter bli gitt en spesiell avlat på Barmhjertighetssøndagen (søndagen etter påske).

Kathpress 2. august 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
4. august 2002

av Webmaster publisert 05.08.2002, sist endret 05.08.2002 - 19:10