P. Lars Frendel OFM utnevnt til geistlig rådgiver for Katolsk Studentlag

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo utnevnte den 14. august 2002 fransiskanerpater Lars Frendel OFM til geistlig rådgiver (studentprest) for Katolsk Studentlag i Oslo, med virkning fra samme dato.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
14. august 2002

av Webmaster publisert 14.08.2002, sist endret 14.08.2002 - 12:49