Caritas Norge går sterkt mot nye sanksjoner, og advarer mot et angrep på Irak

Caritas Norge mener FNs nye sanksjonsregime (Resolusjon 1409) mot Irak, som er virksomt etter 31. mai 2002, på ingen måte innebærer en enklere hverdag for den irakiske sivilbefolkningen. Sanksjonene mot Irak må erstattes av et nytt forhold mellom Irak og FN, heter det i en pressemelding fra den katolske bistandsorganisasjonen. I den senere tid spekuleres det stadig oftere om et nordamerikansk angrep på Irak. Caritas Norge fordømmer et hvert førsteangrep på landet. Et slikt angrep vil - etter Caritas' mening - kun medføre økt lidelse for det irakiske folket, forverre terrorfaren i regionen, sette den globale koalisjonen mot terrorisme i fare, og svekke FNs rykte.

Caritas Norge føyer seg dermed inn i den lange rekken av kristne og andre bistandsorganisasjoner som advarer mot konsekvensene både av fortsatte sanksjoner og et eventuelt angrep mot Irak

Dem som ønsker mer informasjon, kan henvende seg til Caritas Norges generalsekretær, Kari-Mette Eidem.

Pressemelding Caritas Norge / KI (Oslo)
22. august 2002