P. Andrzej Kosciukiewicz M.S.F. forlater Norge

Den 31. august forlater p. Andrzej ("Andreas") Kosciukiewicz M.S.F. Nord-Norge stift og Norge og vender tilbake til Polen, der han skal være tilknyttet den gamle Maria-helligdommen Gorka Klasztorna.

P. Andreas kom til Norge fra bispedømmet Wloclawek (Polen) den 25. august 1991 og var frem til 1996 tilknyttet M.S.F-kommuniteten i Tromsø. I perioden 1993-1996 var han ungdomsprest for Nord-Norge stift. Han flyttet fra Norge i april 1996, men vendte tilbake høsten 2000 og har siden vært stiftskapellan i Nord-Norge stift med bosted i Tromsø.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
26. august 2002

av Webmaster publisert 26.08.2002, sist endret 26.08.2002 - 20:28