Missionaries of Charity-kommunitet innviet i Bergen

(Klikk på bildet for større format)
Bilde
F.v.: Sr. Emerald, sr. Christina, sr. Presanta Mary og sr. Josina

Den 22. august ble Missionaries of Charity-ordenens nye kommunitet i Bergen innviet under en messe i St. Paul kirke. Innvielsen ble foretatt av menighetens sogneprest, p. Michel Beckers. Tilstede var også samtlige andre prester og diakoner i menigheten. Også søstrenes provinsialforstanderinne, sr. Zoya, deltok på den høytidelige innvielsen - som fant sted på dagen 50 år etter at ordenen, som på folkemunne gjerne kalles "Mor Teresa-søstre", offisielt ble grunnlagt.

Kommuniteten i Bergen består av fire søstre: Sr. Presanta Mary (forstanderinne) og sr. Emerald fra India, sr. Josina fra Tyskland og sr. Christina fra Polen. Alle fire fornyet sine evige klosterløfter under innvielsesmessen.

Søstrene ankom Bergen den 20. august, etter en lengre tids planleggingsfase. De bor og virker i Birgittahjemmet like ved St. Paul kirke i Nygårdsgaten. Dette tradisjonsrike huset var fra 1901 St. Franciskus Xaverius-søstrenes første moderhus, og de eide og drev det frem til 1983. Bygget ble grundig oppusset i 1997/98 og har siden den tid fungert som prestegård for St. Paul menighet. Missionaries of Charity-søstrene bor nå i annen etasje og har dessuten også kjellerlokalene til rådighet. Sogneprest Michel Beckers uttaler at kommuniteten nok vil danne Birgittahjemmets sjel.

Etter innvielsesmessen ble sakramentet båret i prosesjon til søstrenes lille kapell i huset. Deretter fikk de tilstedeværende ta lokaliteter og innredning i øyesyn. Denne preges av ordenens sedvanlige enkle nøysomhet.

Flere av menighetens Franciskus Xaverius-søstre var til stede under innvielsen og gledet seg åpenbart over at deres verk i byen nå videreføres av yngre krefter.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. august 2002

av Webmaster publisert 30.08.2002, sist endret 30.08.2002 - 11:35