Missionaries of Charity-søstre kommer til Bergen 20. august

Fire søstre fra ordenen Missionaries of Charity ("Mor Teresa-søstre") grunnlegger en kommunitet i Birgittahjemmet

Den 20 august 2002 ankommer fire søstre fra ordenen "Missionaries of Charity" ("også kalt "Mor Teresa-søstrene") St. Paul menighet for å etablere en kommunitet i Bergen. De fire søstrene som er utpekt til grunnleggelsen er: Sr. Presanta Mary og sr. Emeralda (indiske), sr. Josina (tysk) og sr. Christina (polsk).De skal både bo og virke i Birgittahjemmet, like ved St. Paul kirke i Nygårdsgaten. Sogneprest i St. Paul menighet, Michel Beckers , forteller at søstrene skal bo i annen etasje, og at kjellerlokalene skal stilles til disposisjon for dem. De fire søstrene vil drive karitativt arbeid i Bergen. Trolig vil de satse på oppsøkende hjelpearbeid blant asylsøkere og eldre flyktninger i byen. Høytidlig innvielse vil finne sted den 22. august, som er Missionaries of Charity-ordenens dag.

Når søstrene flytter inn i Birgittahjemmet, følger de en ærverdig tradisjon, for fra 1902 til 1983 var huset eid og drevet av Franciskus Xaverius-søstrene.

Når søstrene kommer, er det et resultat av en lang prosess. For vel ti år siden sendte biskop Gerhard Schwenzer av Oslo en henvendelse til Calcutta. I mellomtiden har "Missionaries of Charity" etablert seg i alle nordiske land - unntatt Norge. I januar i år fikk så biskopen svar på sin henvendelse og foreslo for søstrene at de skulle se på mulighetene for å slå seg ned i Bergen. I midten av januar kom to søstre fra kommuniteten i Essen til Oslo og Bergen for å orientere seg. Ved den anledning fikk de en muntlig og siden skriftlig innbydelse fra St. Paul menighet om å etablere en kommunitet i byen.

Se også Bergens Tidendes omtale av saken.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
9. august 2002

av Webmaster publisert 09.08.2002, sist endret 09.08.2002 - 13:33