Kardinal John Baptist Wu Cheng-Chung død

Hongkong - KI (KAP) - Kardinal John Baptist Wu Cheng-Chung, biskop av Hongkong (Xianggang), døde mandag morgen den 23. september 2002 etter lang tids sykdom, 77 år gammel. Hans koadjutor-biskop Joseph Zen Ze-kiun (70), som ble innsatt i 1996, etterfølger ham som biskop av Hongkong. Zen regnes som en skarp kritiker av de kinesiske myndighetene i Hongkong og av den kinesiske regjeringen. Zen har ikke fått adgang til det kinesiske fastlandet siden 1998, etter at han i en tale i Vatikanet hadde kritisert den manglende religionsfriheten i Kina skarpt. Han har også gjentatte ganger kritisert de kinesiske myndighetenes behandling av tilhengerne av bevegelsen Falun Gong.

Kardinal Wu har i mange år hatt diabetes, og de siste årene har han også lidd av beinmargskreft. Etter observatørers mening har han i de siste årene i stor grad kommet i skyggen av sin politisk eksponerte etterfølger. Wu har vært erkebiskop av Hongkong siden 1975. I 1997 overtok Kina kontrollen over den tidligere britiske kronkolonien og lovte at Hongkong skulle beholde sine friheter i 50 år.

John Baptist Wu Cheng-Chung ble født den 26. mars 1925 i bispedømmet Kaying i det sørlige Kina. Han studerte på seminaret i Kaying, Det teologiske akademiet for Sør-Kina og det høyere regionale seminaret i Hongkong. Han ble presteviet den 6. juli 1952 i Hongkong. Han ble i 1954 sendt til Roma for videre studier på Det pavelige universitetet Urbaniana, hvor han tok doktorgraden i kirkerett i 1956. Deretter levde han en tid i USA, hvor han fikk praktisk juridisk erfaring i New York, Boston og Chicago.

I 1957 ble han sendt til Taiwan, hvor han utførte pastoralt arbeid i bispedømmet Hsinchu. Han ble den 5. april 1975 utnevnt til biskop av Hongkong av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 25. juli 1975 av kardinal Agnelo Rossi, prefekt for Kongregasjonen for Troens utbredelse. I 1985 ledet biskop Wu Cheng-Chung en katolsk delegasjon til Beijing og Shanghai, og han ble dermed den første biskop av Hongkong som kunne besøke Kina etter 1949. I 1986 ble han innvilget tillatelse til å besøke sin syke mor og andre slektninger i Shui-tsai for første gang på 40 år. Moren døde kort tid etter.

Han ble den 28. juni 1988 kreert til kardinalprest av Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Mostacciano av pave Johannes Paul II.

Etter kardinal Wus død er det nå 171 medlemmer av kardinalkollegiet, hvorav 115 er under 80 år og dermed kan delta i pavevalg. Antall valgberettigede synker til 114 onsdag den 25. september, når kardinal Roger Etchegaray fyller 80 år.

Kathpress 23. september 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
23. september 2002