Caritas Norge frykter humanitær katastrofe ved angrep på Irak

Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og har arbeidet med prosjekter i Irak siden 2000.

Etter to alvorlige kriger og tolv år med sanksjoner og handelsembargo, er Iraks utvikling satt sterkt tilbake i tid. Den irakiske befolkningen lider; helse-, vann- og elektrisitetssituasjonen er kritisk, og to tredjedeler av befolkningen - 14-16 millioner mennesker - er fullstendig avhengig av matvarehjelp for å overleve. Bomber mot Bagdad vil ramme sivilbefolkningen i dette svært tettbebodde området. Golf-krigen i 1991 medførte store lidelser for den uskyldige irakiske befolkningen og førte til at over to millioner mennesker flyktet. En ny krig vil føre til en større humanitær katastrofe enn den i 1991 fordi befolkningen og samfunnet er i mye dårligere tilstand - svekket av krig og sanksjoner.

En delegasjon fra det internasjonale Caritas-nettverket - som Caritas Norge er en del av - har nettopp kommet hjem fra Irak. De rapporterer om en sårbar befolkning som frykter krigen og dens konsekvenser.

Caritas Norge støtter et prosjekt der vår partner - Caritas Irak - skal møte den eventuelle katastrofen ved blant annet å omgjøre sine 13 sentre for matvarehjelp til også å kunne ta imot skadede.

Et førstehåndsangrep på Irak vil ikke være en "rettferdig krig", men tvert imot en uklok og umoralsk krig som vil føre til økt terrorfare, ytterligere destabilisering i regionen og svekkelse av det internasjonale samfunnet.

For mer informasjon, kontakt: Kari-Mette Eidem, Caritas Norges generalsekretær, tlf. 23 33 43 60, e-post kari-mette.eidem@caritas.no

Pressemelding Caritas Norge
12. november 2002