P. Torbjørn Olsen, Bodø, i permisjon våren 2003

Pastor Torbjørn Olsen, sogneprest i St. Eysteins menighet i Bodø og generalvikar i Trondheim Stift, har søkt og fått innvilget permisjon i perioden 29. januar til 9. april 2003. Vikar i Bodø blir p. Morten Person OP, som var kapellan i menigheten fra 1996-1998.

P. Olsen skal bruke permisjonen til et kirkerettslig arbeid, som inkluderer oversettelse av Kirkens lovbok fra latin til norsk. Den første tiden vil han tilbringe på ulike biblioteker i Roma. Deretter vil han oppholde seg hos familie i Kristiansand.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. januar 2003

av Webmaster publisert 02.01.2003, sist endret 02.01.2003 - 14:35