Klart for kloster i Høysteinane

av: Svend Einar Hansen, Østlandsposten, gjengitt med tillatelse.

De kom til Larvik for åtte år siden med et lastebillass med gamle møbler og 20.000 kroner på konto. Nå er St. Klarasøstrene klare til å bygge nytt kloster. 1. mars går startskuddet for første byggetrinn i Høysteinane kloster.

Søster Elaine og de andre «klarissene» på Gloppeskogen legger ikke skjul på at de gleder seg til å få et mer praktisk og framfor alt mer romslig kloster. Riktignok trives de godt i annen etasje i bygget som tidligere huset Tjølling elverk, men med fire nonner og etter hvert også en kandidat, blir disse lokalene for små. Nytt kloster skal altså bygges i Høysteinane, og her skal den katolske menigheten etter hvert også bygge kirke og menighetshus, i tillegg til omsorgsleiligheter og prestebolig i samarbeid med Labo.

Søstrenes prosjekt

Menighetens byggeplaner er en ting - klosteret en annen. Det er nemlig det lille søsterfellesskapet selv som må stå for klosterprosjektet - også økonomisk. Klosteret vil ferdig utbygget bli på drøyt 600 kvadratmeter, men i første omgang er det bare vestfløyen, om lag 200 kvadratmeter, som skal bygges. - Vi vil ikke bygge mer enn det vi kan betale for. Nå har vi nok til å reise første byggetrinn, forklarer søster Elaine.

Nonnene må altså selv skaffe pengene som skal til. Iherdig innsats i årene på Gloppeskogen, noe støtte fra institusjoner og ikke minst mange små enkeltgaver, har satt dem i stand til å gå løs på det første byggetrinnet. I tillegg til boligdel og rom for praktiske gjøremål, rommer dette byggetrinnet også et lite kapell til bønn og de daglige gudstjenestlige handlingene. Det er også meningen å bruke noen brakker, fram til det er mulig å fullføre neste byggetrinn.

10 nonner

- Klosteret får navnet Høysteinane kloster, og fullt utbygget skal det gi plass til i alt 10 nonner. Dermed kan vi også utvide vårt lille klosterfellesskap her i Larvik. Det blir også egne gjesterom, sier søster Elaine, som framholder at søstrene, som kommer fra England, Irland, Tyskland og USA, trives meget godt i Larvik.

- Vi har hatt det meget fint i disse årene på Gloppeskogen, og kommer til å savne dette stedet når vi flytter til Høysteinane. Da vi kom hit, følte vi at vi ble tatt veldig godt imot. Til å begynne med var vi nok litt som «maskoter», men det har endret seg etter hvert som folk er blitt vant til oss, sier søster Elaine.

«Verden beste team»

St. Klarasøstrene har liten eller ingen erfaring med byggeprosjekter og byggeteknikk. Derfor ble det opprettet en egen byggekomite, hvor Erling Gundersen - tidligere byggmester og byggekontrollør - tok på seg oppgaven som leder. Han er selv ikke med i den katolske menigheten, men har familie som er det. - Det har vært en artig oppgave, konstaterer han. Med seg i komiteen har han også Arne Sigmund Tvedten, Vu van Nam, menighetens prest, Joseph Lam Cong Luong, og søster Elaine. Per Oscar Larsen er engasjert som byggeleder, og byggmester Reidar Bergene skal stå for byggingen. - Alle disse har gjort en fantastisk jobb, som vi er svært takknemlig for. Vi har ganske enkelt verdens beste team, sier St. Klarasøstrene.

Inn til høsten?

Grunnarbeidene starter altså i begynnelsen av mars, og håpet er at selve byggingen skal gå raskt, slik at nonnene kan flytte inn til høsten. - Vi har så liten plass her på Gloppeskogen, at vi kommer til å flytte så snart det er mulig. Jeg har en drøm om å kunne være på plass 11. august. Denne datoen er det nemlig 750 år siden St. Klara av Assisi døde, noe som vil bli markert av St. Klarasøstre over hele verden. Vi håper i alle fall å kunne holde en messe i Høysteinane denne dagen - eller i hvert fall en picknick, ler søster Elaine.

Østlandsposten
1. februar 2003

av Webmaster publisert 04.02.2003, sist endret 04.02.2003 - 16:00