Kardinal Carter (91) død

Ottawa - KI (KAP) - Kardinal Gerald Emmett Carter døde søndag den 6. april 2003, 91 år gammel, i sin residens i Toronto. Han var i tolv år erkebiskop av Toronto (1978-90), det største engelskspråklige bispedømmet i Canada. Siden han fikk hjerneslag i 1981 har han kjempet med økende helseproblemer. I juli 2002 kunne han likevel delta i rullestol ved pave Johannes Paul IIs besøk i Canada.

Carter ble født den 11. mars 1912 i Montreal. Han hadde syv søsken, en bror som døde i 2002, var også biskop, og to søstre trådte inn i ordener. Han ble presteviet i 1937. Han ble den 1. desember 1961 utnevnt til titularbiskop av Altiburo og hjelpebiskop av London i Toronto i Canada av den salige pave Johannes XXIII (1958-63). Han ble konsekrert den 2. februar 1962. Han var regnet som ekspert på området pedagogikk og deltok på Det annet Vatikankonsil (1962-65). Han ble biskop av London i Canada den 17. februar 1964. Han var president for den kanadiske bispekonferansen fra 1974 til 1977.

Etter offentliggjøringen av encyklikaen Humanae Vitae i 1968 understreket han i et skriv katolikkenes samvittighetsfrihet. Dette gjorde at han ble rammet av de konservatives vrede. Men han var også en kraftfull forsvarer av Kirkens læreembete, og han var en fast forsvarer av Kirkens lære mot kvinnelige prester, noe som gjorde ham uglesett av den feministiske bevegelsen. I sitt erkebispedømme engasjerte han seg for å fremme legfolk og kvinner. Den 27. april 1978 ble han utnevnt til erkebiskop av Toronto av pave Paul IV (1963-78). Den 30. juni 1979 ble han kreert til kardinalprest av Santa Maria in Traspontina i pave Johannes Paul IIs første konsistorium. Han gikk av som erkebiskop av Montreal den 17. mars 1990, 78 år gammel, og ble etterfulgt av kardinal Aloysius Ambrozic.

Etter kardinal Carters død består kardinalkollegiet av 169 medlemmer, hvorav 112 er under 80 år og dermed kan delta i et nytt pavevalg.

Kathpress, Zenit og Catholic World News 7. april, Catholic Herald 18. april 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. april 2003

av Webmaster publisert 23.04.2003, sist endret 23.04.2003 - 20:57