Antallet nye prester stabilt

Berlin - KI (KAP) - Antallet nye prester i Tyskland har i de siste årene ikke gått ytterligere ned, men det er stadig for få. Informasjonssenteret for kirkelige kall i Den tyske bispekonferansen opplyser at det i fjor var 131 unge menn som ble presteviet. I 2001 var antallet 124, i 2000 var det 154. Imidlertid var det i for eksempel 1989 mer enn dobbelt så mange.

Den katolske kirke i Tyskland er dermed i stor sjelesørgersk nød, sier senterets leder Rainer Birkenmeier. Likevel er han motstander av å trekke den slutning at man må endre betingelsene for hvem som kan prestevies. En annen løsning ville være å redusere antall sogn og danne sjelesorgdistrikter. Men, som han sier til Vatikanradioen, dermed blir prestetjenesten enda vanskeligere og mer kravfull. Mange mener til og med at det vil være et hinder for nye kall, fordi mange ikke ville ta på seg en slik oppgave. Men man må også redusere prestetjenesten til kjerneområdene og befri prestene fra forvaltningsoppgaver.

Kathpress 16. april 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
16. april 2003

av Webmaster publisert 28.04.2003, sist endret 28.04.2003 - 10:54