Trappistklosteret Maria Zvijezda kjemper for å overleve

Sarajevo - KI (KAP) - Trappistklosteret Maria Zvijezda ved Banja Luka i Bosnia kjemper for å overleve. Den nye abbeden, franskmannen Philippe Vanneste, appellerer nå til den internasjonale offentligheten om å støtte klosteret. Maria Zvijezda ble grunnlagt allerede i den osmanske tiden i 1869 av den østerrikske trappisten Franz Pfanner (1925-1909). I dag bor det bare tre munker i klosteret, og i den borgerkrigsherjede omegnen er det ingen ettervekst. «Om det ikke trer inn noen nye munker, vil Maria Zvijezda dø med de siste av oss», sier p. Vanneste i et intervju.

Klosteret var et av de betydeligste religiøse og kulturelle institusjonene i Bosnia, og i tillegg ga klosteret et betydelig bidrag til den økonomiske utviklingen i regionen Banja Luka. Før 1914 hadde klosteret 264 munker og legbrødre, og før det tyske overfallet på Jugoslavia i 1941 var det ennå 150 igjen. Vinteren 1943/44, da Bosnia tilhørte den kroatiske staten, falt klosteret som offer for harde kamper mellom fascister og Titos kommunister. Maria Zvijezda ble plyndret og svært ødelagt. Tito-regimet beslagla i 1946 klosterets eiendom, skolene, trykkeriet, bryggeriet, ostefabrikken og alle andre næringsinstitusjoner. Mange munker ble utvist fordi de som tilhørte de tyskspråklige eller italienske minoritetene ble fratatt det jugoslaviske statsborgerskapet. Mange av de utviste havnet i det østerrikske trappistklosteret Engelszell.

«Helt til inn i Andre verdenskrig ga klosteret daglig mat til hundre fattige», forteller p. Vanneste. «I dag har vi ingenting lenger, vi lever selv av almisser og av hjelp fra franske klostre». Munkene beholdt etter 1946 bare selve klosteret med den i mellomtiden restaurerte imponerende neoromanske kirken og det dyrebare biblioteket med 20.000 bind. Da Bosnia-krigen brøt ut i 1992, levde det fortsatt ti eldre munker i klosteret, men de fleste av dem er nå døde. Abbeden, som inntil for to år siden tilhørte det nordfranske klosteret Sainte-Marie du Mont des Cats, er med sine 49 år den yngste.

Maria Zvijezda lider under fordrivningen av katolikker fra regionen Banja Luka, som nå er hovedstad for Republika Srpska, en av de to delområdene i det nåværende Bosnia-Hercegovina. Av de 70.000 katolikkene som ble fordrevet fra regionen Banja Luka, er det bare 2.000 som har vendt tilbake. Også munkene merker uttynningen av det katolske nærværet. Tidligere kom minst 200 troende til messefeiringen i klosterkirken, mens det nå er høyst 40 eldre mennesker. Det er lite håp om at unge menn fra Bosnia igjen vil tre inn i Maria Zvijezda.

Trappistene har søkt regjeringen i Republika Srpska om ikke i det minste en del av de landområdene som ble beslaglagt av Tito-regimet, kan leveres tilbake til klosteret, fremfor alt de åkrene som i tiår har ligget brakk fordi ingen har brydd seg om dem. Men munkene har i to år ventet forgjeves på svar. Abbedens håp rettes nå til pave Johannes Paul IIs forestående besøk i Banja Luka den 22. juni.

Kathpress 19. mai 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. mai 2003