Kardinal Colasuonno død

Vatikanet - KI (KAP) - Kardinal Francesco Colasuonno, ledende Vatikansk østdiplomat og første nuntius i Moskva, døde lørdag den 31. mai 2003, 78 år gammel. Han døde i sitt hjem i Apulia i Sør-Italia av en alvorlig sykdom.

Colasuonno ble født den 2. januar 1925 i Grumo Appula i erkebispedømmet Bari-Bitonto i Sør-Italia. Han ble presteviet den 28. september 1948 og tok deretter doktorgrader i teologi og kirkerett. Han var i elleve år professor ved seminaret i Bari før han i 1958 gikk i Vatikanets diplomatiske tjeneste og studerte ved Det pavelige kirkeakademiet i Roma - Vatikanets diplomatskole.

Han ble deretter tilknyttet Statssekretariatet (1960-62), var sekretær og senere auditor i den apostoliske delegasjon i USA (1962-67) og auditor ved nuntiaturet i India (1968-72). Han var ambassaderåd ved nuntiaturet og chargé d'affaires ad interim i Republikken Kina (Taiwan) (1972-74). Han ble den 6. desember 1974 utnevnt til titularbiskop av Tronto med personlig rang av erkebiskop og den første apostoliske delegat i Mosambik av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 9. februar 1975. Han ble utnevnt til pro-nuntius i Zimbabwe den 7. mars 1981.

I andre halvdel av 1980-tallet preget han det vatikanske østdiplomatiet i betydelig grad. Han ble den 8. januar 1985 utnevnt til pro-nuntius i Jugoslavia, det eneste landet i regionen som Vatikanet den gangen hadde offisielle diplomatiske forbindelser med. Han ble den 9. april 1986 spesialnuntius for permanente arbeidskontakter med Polen. Han ble den 15. mars 1990 utnevnt til Den hellige Stols spesialutsending til Sovjetunionen og senere Russland.

Den 12. november 1994 utnevnte pave Johannes Paul VI Colasuonno til nuntius i Italia, et av de høyeste embetene i det vatikanske diplomatiet. Han ble den 21. februar 1998 kreert til kardinaldiakon av San Eugenio. Den gangen sa paven at han gikk ut over grensen på 120 stemmeberettigete kardinaler som var fastsatt av hans forgjenger Paul II, for å hedre tre italienske prelater som fortjente denne spesielle ære. Disse tre var i tillegg til Francesco Colasuonno kardinalene Giovanni Cheli (f. 1918) og Dino Monduzzi (f. 1922).

Etter hans død består kardinalkollegiet av 168 medlemmer, hvorav 111 er under 80 år og dermed kan delta i et pavevalg.

Kathpress 1. juni 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
1. juni 2003

av Webmaster publisert 01.06.2003, sist endret 01.06.2003 - 15:59