P. Michel Beckers på utlån til Nederland fra nyttår

P. Michel Beckers

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC av Oslo har innvilget et ønske fra p. Michel Beckers om å bli lånt ut til pastoralt arbeid i Nederland, foreløpig for ett år fra 1. januar 2004.

P. Beckers er opprinnelig fra Nederland, men ble presteviet av daværende biskop av Oslo John Willem Gran for tjeneste i Oslo katolske bispedømme og er inkardinert her (det vil si at han juridisk tilhører dette bispedømmets presteskap). I Nederland skal han arbeide i "Vår Frue Havets Stjerne" i Maastricht (bispedømmet Roermond), der han i sin tid ble presteviet, og i St. Michaels menighet i Beek en Donk i nærheten av Eindhoven (bispedømmet s'Hertogenbosch). I denne menigheten hadde hans far arbeidet som lege, og unge Michel ble faktisk oppkalt etter den og de andre sognekirkene hvor faren hadde praksis.

For tiden er p. Beckers sogneprest i St. Paul menighet i Bergen. Det pastorale ansvar for denne menigheten vil fra 23. november i år overtas av augustinerkorherrene fra Klosterneuburg utenfor Wien, som skal etablere seg i byen. To av dem, Alois (Arnstein) Brodersen og p. Clemens Suarez Galban, kommer medio oktober og skal bosette seg i huset i Parkveien som augustinerkorherrene har kjøpt fra St. Franciskus Xaveriussøstrene. En av menighetens kapellaner, p. Ireneusz ("Irek") Zielinski, er innvilget sabbatsår allerede fra 1. september.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. august 2003

av Webmaster publisert 07.08.2003, sist endret 07.08.2003 - 16:55