Nytt styre i Norges Katolske Kvinneforbund

Landsmøtet 2003 i Norges Katolske Kvinneforbund, avholdt i Ålesund 6. - 7. september, valgte enstemmig følgende styre for kommende treårsperiode:

Leder: Mette Bruusgaard.

Styremedlemmer: Rønnaug Aaberg Andresen, Sigrid Gellein Holm og Liv Hegna

Vararepresentanter: Liv Wethe og Marit Bruce.

Som regionsrepresentanter ble følgende valgt:

Nord-Norge stift: Tone Indergaard med vara Unn Ingebrigtsen.

Midt-Norge stift: Ingebjørg Nordbakke med vara Anne Skylstad.

Oslo katolske bispedømme: Hedvig Beichmann med vara Georgia Thorsland.

Satsningsområder i den kommende perioden vil være arbeidet med 80 års-jubileet for Norges Katolske Kvinneforbund i 2004. Hovedtema for en eventuell konferanse er ennå ikke fastsatt.

Blant satsningsområder utover det, vil man søke å legge hovedvekt på verdispørsmål med etiske implikasjoner for kvinner, som for eksempel den bioteknologiske revolusjon og genteknologi.

Melding fra NKKF / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
11. september 2003

av Webmaster publisert 11.09.2003, sist endret 11.09.2003 - 11:26