Mulig kloster for cisterciensermunker i Lofoten

Biskop Gerhard Goebel

Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø er i forhandlinger med et cistercienserkloster i Jedrzejów utenfor Kraków i Polen med tanke på en grunnleggelse av et kontemplativt munkekloster i Lofoten. Åtte kilometer fra Stamsund i Lofoten eier nemlig Tromsø Stift Storfjord gård, et bruk med 150 mål dyrkbar mark og relativt store bygninger. Gården ble overtatt av stiftet i 1935 og er i dag forpaktet bort til et ektepar som driver jordbruk og gjestevirksomhet. På gården finnes blant annet et kapell, hvor det holdes jevnlige messer for katolikkene i Lofoten.

I årenes løp har Storfjord gård vært brukt til mangt og meget, og det har heller ikke vært mangel på idéer om hva den kunne brukes til mer permanent. En av idéene har vært kontemplativt kloster fordi den omfatter såpass mye god dyrkningsjord og ligger naturskjønt til. Etter å ha blitt kontaktet av biskop Goebel, besøkte abbed Edward-Kazimierz Stradomski og en av hans brødrene fra klosteret i Jedrzejów gården midt i august, og de stilte seg positive til prosjeket, som nå må drøftes videre av klosterets kapittel.

Cisterciencernes kirke i Jedrzejów Kapellet på Storfjord

Skulle prosjektet bli realisert, vil det bli det første kontemplative mannskloster i Norge etter Reformasjonen, mens slike klostre, blant annet fra cistercienserordenen, var rikt representert i middelalderen. Til nå har mannlig ordensliv i Norge i moderne tid med ett unntak, begrenset seg til ulike former for apostoliske ordener eller kongregasjoner. Unntaket er p. Robert Anderson i Telemark, som står i spissen for et lite fellesskap av eneboere. Cistercienserne som vurderer Storfjord-grunnleggelsen, tilhører O.Cist.-grenen av ordenen, i likhet med nonneklosteret i Sostrup i Danmark. Den andre grenen, O.C.S.O, ofte kalt trappister, er representert i Norge ved søstrene på Tautra i Trondheimsfjorden og av br. Robert Anderson. Tidligere biskop av Oslo, John Willem Gran hører også til denne ordensgrenen, som har et kloster på Bornholm i Danmark.

Nordlys 11. september/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
19. september 2003

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45