Nytt presteråd og konsultorkollegium i Oslo katolske bispedømme

Prestene i Oslo katolske bispedømme har på sitt årlige høstmøte på Mariaholm, som i år ble avholdt fra 22. til 25. september, valgt nytt presteråd.

I tillegg til biskop Gerhard Schwenzer SS.CC og generalvikar p. Lars Frendel OFM, består rådet nå av p. Frode Eikenes (ordstyrer), p. Sigurd Markussen (sekretær), p. Arne Fjeld OP, p. Berislav Grgic, p. Piotr Pisarek OMI og p. Paul Pham Huu Y. Vararepresentanter er p. Rolf Bowitz og p. Ellert Dahl OP.

Også sammensetningen av det nye konsultorkollegium for bispedømmet ble klargjort på høstmøtet. Dette er et av de konsultative organer som rådgir biskopen om blant annet visse saker angående sognene og den økonomiske forvaltning. Det nye rådet har de følgende prester som medlemmer, foruten generalvikaren: P. Berislaw Grgic, p. Arne Fjeld OP, p. Paul Pham Huu Y og p. Frode Eikenes.

Høstmøtet avgjorde også hvem som skal representere bispedømmets prester i pastoralrådet. Valget falt på p. Arne Kirsebom SS.CC, p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc og p. Arnfinn Haram OP. Disse tre prestene som sin personlige vara henholdsvis p. Oddvar Moi, p. Rory Mulligan SM og p. Réginald Blondeel OP.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
26. september 2003

av Webmaster publisert 26.09.2003, sist endret 26.09.2003 - 14:08