Regimet intensiverer presset mot den katolske kirke, sier Shanghais biskop

Wien (KI/KAP) - Shanghais biskop Aloysius Jin Luxian beskriver situasjonen for katolikkene i Kina som meget vanskelig. Endringen til det verre begynte for noen måneder siden, forteller biskopen til det østerrikske nyhetsbyrået Kathpress. Biskopen oppholder seg for øyeblikket i Østerrike.

Den kinesiske regjering forordnet i mars at de strenge retningslinjer som så langt bare gjaldt i Beijing og i Hebei, også skulle iverksettes over hele landet. Dette innebærer forsterket kontroll av kirkelivet, og særlig med biskopene og presteseminarene. Målet er å knytte dem tett til «den patriotiske katolske forening» og slik redusere Kirken til en slags statskirke. Gjennom «Den patriotiske katolske forening» forsøker regimet å «styrke Kirkens uavhengighet» fra Roma og utlandet, i praksis å isolere den fra resten av den katolske kirke og gjøre den regimetro.»

Biskop Jin påpekte som tegegnende at den kinesiske bispekonferanse bare hadde kunnet komme sammen to ganger i løpet av de siste fem år. «Regimet ønsker ikke at biskopene treffer hverandre. Da blir regjeringen nervøs, fordi den formoder at det konspireres».

Det er ifølge biskop Jin nå nesten umulig å ordinere nye biskoper. Kandidater som har Romas godkjenning, blir ikke tillatt bispeviet av regjeringen. Men de som regjeringen selv vil ha bispeviet, godtas ikke av Vatikanet. Det er nå 25 kinesiske bispedømmer uten biskop. Den høyere geistlighet er langt oppe i årene, og pensjonering er umulig fordi det som regel ikke ligger an til noen etterfølger.

Biskop Jin er selv den sjette eldste blant Kinas biskoper - han er 88 år. Den eldste biskopen er hundre år. Heller ikke for hans bispedømmet Shanghai er det noen etterfølgerbiskop klar, ingen hjelpebiskoper. Til tross for dette er situasjonen for de troende langt bedre i den relativt åpne atmosfæren i Shanghai enn i landets indre. I innlandet er embedsverket meget på vakt mot enhver kontakt katolikkene måtte ha med utenverdenen.

Biskopen sa at han personlig ikke var så sterkt bekymret på lengre sikt. Han pekte på den iver og kampvile som den yngre generasjon katolske geistlige oppviser.

Det biskopen beskrev, er situasjonen for den «offisielle» katolske kirke, det vil si den som er registrert av religionsmyndighetene. Men det finnes også en stor katolsk undergrunnskirke, som også har biskoper, prester, presteutdannelse, ordenssamfunn. Ettersom den tross alt er bedre i skjul, treffes den ikke like hardt av de siste månederes strengere religionskontroll, mener den «offisielle» biskopen av Shanghai.

Biskop Jin var heller tvilende til om kinesiske prestestudenter burde inviteres til å studere utenlands. Det er ikke sikkert at de får vende tilbake. Selv hadde han sendt 12 prestekandidater til USA, og bare fire har kunnet vende tilbake etter endte studier.

KI/KAP (Kathpress 15. oktober 2003)
15. oktober 2003