Katolsk leksikon på russisk publisert

Roma (KI/NE/eclesiales.org) - Etter et samarbeid mellom over 180 russiske og utenlandske eksperter er nå historiens første katolske encyklopedie på russisk blitt offentliggjort. Det er fransiskanernes forlag i Moskva som står som bak publikasjonen, som ble presentert i disse dager under den internasjonale bokmessen i Frankfurt am Main i Tyskland. Leksikonet representerer også den første gang at hele den katolske teologis og kulturs særlige ord og uttrykk foreligger på russisk. Verket favner informasjon om Den katolske kirke, dens lære, struktur, historie, liturgi, sosiallære, hagiografi, og meget annet. Leksikonet har fire bind med mer enn 5.500 artikler og 3.000 illustrasjoner.

KI (eclesiales.org 20. oktober 2003)
21. oktober 2003