Innvandrer må vise respekt for gjestgiverlandets kultur, sier erkebiskop Marchetto

Vatikanet (KI/KAP) - Mennesker som innvandrer fra andre kulturkretser til Europa, må vise respekter for kulturen i det land de kommer til. Det understreket sekretæren for Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende, erkebiskop Agostino Marchetto, under en kongress om innvandrersjelesorg i Vatikanet tirsdag 11. november.

Marchetto forklarte at når Kirken ønsker at innvandrere etterhvert må bli integrerte i sine nye hjemland, så betyr dette noe annet enn assimilasjon. For også innvandrernes kultur og verdier fordrer respekt. Innvandrerne må på sin side vise respekt for kultur og verdier i det land de har kommet til.

Erkebiskopens tale under kongressen ble oppfattet delvids som en kommentar til "krusifiks-striden" som nå raser i Italia etter at en muslim krevde skolekorsene fjernet fra klasserommene på den skolen hans barn gikk på.

Kongressen om migrantsjelesorgen arrangeres av Vatikanet, og i tillegg til representanter for Vatikanet og bispekonferanser verden over, deltar også FN-eksperter og observatører fra andre kristne trossamfunn. Det pavelige råd for for den pastorale omsorg for migranter og reisende ledes av den japanske kuriekardinal Stephen Fumio Hamao.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
11. november 2003

av Webmaster publisert 11.11.2003, sist endret 11.11.2003 - 19:30